Ogłoszenia duszpasterskie (29.12.2019)

1. Od jutra rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską zwaną KOLĘDĄ. Chcemy odwiedzić wszystkie rodziny, które przyznają się do wiary katolickiej. W tym czasie Rodzina powinna być w komplecie, a dzieci szkolne i młodzież ucząca się niech przygotuje zeszyty i ćwiczenia do religii. Porządek w tym tygodniu będzie następujący:

Poniedziałek – Tołwin od 9.00 (2 księży)

WtorekBiszewo od 9.00 (1 ksiądz), Lipiny od 9.00 (1 ksiądz)

Czwartek – Siekluki od 9.00 (1 ksiądz) Piotrowo Trojany od 9.00 (1 ksiądz), Wojeniec od godz.  15.00.

Piątek – Piotrowo Krzywokoły od 12.30 (1 ksiądz), Wiercień MałyWiercień Duży
od 12.30 (1 ksiądz)

Sobota – Zaręby od 9.00 (1 ksiądz), Malinowo od 9.00 (1 ksiądz)

Po kapłanów podstawiamy pojazdy na godz. 8.45 a po południu na 14.45.

Uwaga. Przy kolędzie nie opłacamy żadnych składek na 2020 r. Można jedynie uregulować zaległości za 2019 r. Składki inwestycyjne oraz na wywóz śmieci zbierać będą Radni w ogłoszonym uprzednio terminie.

2. We wtorek po Mszy św. o godz. 16.00 nabożeństwo na zakończenie Roku Kalendarzowego.
3. W środę Uroczystość Maryi Świętej Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw
o pokój. Jest to uroczystość obowiązująca. Porządek niedzielny Mszy św. Dziadkowice 9.00 i 12.00, Żurobice 8.00, Tołwin 10.30. Modlimy się o Boże błogosławieństwo
na rok 2020 Tego dnia można uzyskać odpust zupełny za udział w publicznym odmówieniu lub śpiewie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”.
4. W pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Msza św. o godz. 7.30 i 8.00.
5. Pierwszy piątek miesiąca. Modlimy się o przemianę naszych serc na wzór Serca Jezusowego. Msza św. o godz. 7.30 i 8.00.