Ferie Zimowe 2024

Link do strony KSM Drohiczyn

Obozy KSM dofinansowane przez

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ZIMA 2024

Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, w ferie zimowe pragnąc popularyzować wśród młodzieży aktywną formę wypoczynku zimowego, jaką jest obóz, oraz zdając sobie sprawę ze słabej sytuacji materialnej rodzin pochodzących z terenów wiejskich, przy współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, chce umożliwić młodzieży skorzystanie z takiej formy spędzania wolnego czasu, zapraszamy więc do uczestnictwa w obozach formacyjno – rekreacyjnych:

TERMIN MIEJSCE RODZAJ WYPOCZYNKU WIEK KOSZT
14-20.01.2024 Góry Obóz formacyjno -rekreacyjny 10-16 lat 450zł*
21-27.01.2024 Góry Obóz formacyjno – rekreacyjny 12-16 lat 450zł**
28.01-03.02.2024 Góry Obóz formacyjno – rekreacyjny 10-16 lat 450zł*
21-27.01.2024 Drohiczyn Obóz formacyjno – rekreacyjny 5-12 lat 450zł**

 

WARUNKI UCZESTNICTWA w obozach:
1. Jedno z rodziców bądź prawnych opiekunów uczestnika ubezpieczone w KRUS-ie w pełnym zakresie (tj. emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim)
lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
2. Wiek uczestników:  5- 16 lat (2019r. – 2008r.)
3. Zgłoszenia czyli wypełnioną kartę uczestnikaregulamin, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz aktualne zaświadczenie z KRUS (jednego z rodziców)  POBRANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 01.12.2023 należy przesłać na adres:

Biuro KSM,
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn;

lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00-15.00
wt. – pt. w godz. 9.00 – 15.30
INFORMACJE i PYTANIA:  numer tel. 502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

4. Termin zgłoszeń do zapełnienia miejsc.
5. Osoby, które będą brane pod uwagę w rekrutacji to takie, których pełny komplet dokumentów w oryginale będzie dostarczony do Biura KSM.
6. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na obóz należy w ciągu 5 dni roboczych (ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu) wpłacić podaną kwotę osobiście w Biurze KSM lub przelewem na konto:

KSM Diecezji Drohiczyńskiej
94 8063 0001 0010 0104 6213 0016
w tytule przelewu należy wpisać tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania uczestnika, termin i miejsce obozu
np. Anna Kowalska, Drohiczyn,
 21-27.01.2024r. Góry

7. W przypadku nieotrzymania wpłaty w podanym terminie, uczestnik zostanie wykreślony          z listy. 

* Każdy uczestnik jadący w góry zobowiązany jest zabrać ze sobą dodatkową opłatę w wysokości: 100 zł/os. Płatne przy wsiadaniu do autokaru
** Każdy uczestnik jadący do Drohiczyna zobowiązany jest zabrać ze sobą dodatkową opłatę w wysokości: 50 zł/os. Płatne przy zakwaterowaniu

UWAGA!!!

  1. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
  2. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  3. Karty nie wypełnione do końca i bez zaświadczenia z KRUS nie będą brane pod uwagę!!!
  4. W razie rezygnacji z wyjazdu na obóz wpłaty nie będą zwracane.
  5. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.
  6. Nie ma zgłoszeń i zapisów telefonicznych!  
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
     odwołania obozów w momencie nieotrzymania dofinansowania ze środków       z FSUSR

 w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2
– zmiany terminów obozów 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
noclegi, wyżywienie, kadrę kierowniczą, wychowawczą i duchową, opiekę medyczną, wycieczki krajobrazowe, przejazd autokarem do ośrodka i z powrotem (dotyczy obozu w górach), niezapomniane atrakcje!

UCZESTNCY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA OBÓZ:
ważną legitymację szkolną, obuwie do chodzenia po górach + druga para gdyby jedna przemokła, ciepłe ubrania, czapkę, szalik, rękawiczki (2 pary), kapcie, strój kąpielowy, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra.