Zapowiedzi przedślubne – V Niedziela Wielkiego Postu

Związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

  • Filip Wojciech Dakowicz, kawaler zamieszkały w Białymstoku, Parafia
    p.w. Chrystusa Króla oraz Wioletta Derewońko, panna zamieszkała w Biszewie parafii tutejszej, zapowiedź II.
  • Piotr Leszek Borowski, kawaler zamieszkały w Warszawie, Parafia p.w. Bogurodzicy oraz Martyna Liguz, panna zamieszkała w Kątach, parafii tutejszej, zapowiedź II.

Kto by wiedział o przeszkodach, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić duszpasterzy pracujących w Parafii.