Pobłogosławienie kaplicy w Żurobicach

Ks. bp Piotr Sawczuk 22 listopada 2019 r. dokonał uroczystego pobłogosławienia ołtarza i kaplicy w Żurobicach, nadając jej tytuł Świętego Jana Pawła II, papieża.

We wspomnienie Ojca Świętego Jana Pawła II na uroczystość do Żurobic przybyli poprzedni proboszczowie i wikariusze, księża z sąsiedniej parafii, w tym dziekan siemiatycki ks. Jerzy Cudny, który odczytał Dekret. Obecny był także poczet sztandarowy, licznie zgromadzeni wierni, dobrodzieje,  projektant i wykonawca kaplicy.

Ks. bp Piotr Sawczuk po pobłogosławieniu ołtarza i kaplicy w Żurobicach, wyraził wielką wdzięczność Bogu za błogosławieństwo towarzyszące pomysłowi i  jego realizacji. Następnie słowa uznania skierował do ludzi, którzy przyczynili się do wzniesienia świątyni.  ,,Ufam, że kaplica, która jest owocem trudu, wiary i miłości względem Boga, będzie służyła” – podkreślił. Ekscelencja.

Mszę św. uświetnił Zespół Ludowy ‘‘Kalina” z Żurobic.

Kaplica została wzniesiona w latach 2016 – 2019 staraniem mieszkańców wsi Żurobice, parafian dziadkowickich oraz księży proboszczów: Marka Toruńskiego, Jarosława Redosza, Romana Szmurły oraz Jana Krasowskiego. Plac pod budowę kaplicy w Żurobicach przekazała parafii gmina Dziadkowice. Nowa świątynia została wzniesiona według projektu architekta Andrzeja Malesy z Halinowa. Prace budowlane wykonał Mariusz Sęktas z Siemiatycz.

Ks. Biskup Tadeusz Pikus, Biskup Drohiczyński 3 maja 2016 r. pobłogosławił plac pod budowę nowej kaplicy, a 6 sierpnia 2016 r. pobłogosławił i położył kamień węgielny. Kamień ten został przekazany przez ks. Bpa Tadeusza Pikusa i pochodzi z miejsca lądowania Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie w dniu 10 czerwca 1999 roku.

Zdjęcia