Ogłoszenia na XXX Niedziele Zwykłą 29 października 2017 r.

 1. Serdeczne ” za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na tacę z przeznaczeniem na misyjne dzieła Kościoła. Zebraliśmy 1843 zł 20 gr.
 2. Z tacy inwestycyjnej Parafia przekazała 1800 zł na pokrycie połowy kosztów produkcji nowych mebli do zakrystii kaplicy w Tołwinie.
 3. Dziękuję tym Wspólnotom i Grupom modlitewnym, które prowadziły Nabożeństwa Różańcowe w zeszłym tygodniu. Jutro tajemnice radosne poprowadzą DZIECI FATIMSKIE a we wtorek ks. Piotr wraz z Tymi, którzy przez cały miesiąc uczestniczyli w tej Modlitwie Maryjnej.
 4. Dziękuję tym, którzy w ostatnim tygodniu z pragnienia serca w sposób zorganizowany wykonywali prace porządkowe na parafialnym cmentarzu, gdzie spoczywają ciała naszych przodków. W sposób szczególny zapraszam w dniu jutrzejszym Mieszkańców Wiercienia Dużego i Małego oraz Tołwina i Żurobic. Na wtorek zapraszam mieszkańców Dziadkowic i Kątów. Jeśli ktoś nie mógł w zeszłym tygodniu przybyć do pracy a czuje w sercu potrzebę uporządkowania miejsca pochówku swoich bliskich, niech przyjdzie w poniedziałek lub wtorek. Z narzędzi potrzebne będą kosy oraz przyczepa wywrotka i inne narzędzia. Sami dobrze wiecie, że czystość na cmentarzu świadczy o szacunku i miłości do naszych zmarłych.
 5. We środę, 1 Listopada,  Uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich. Msze św. w naszej Parafii : o godz. 9.00 w Kościele a o godz. 11.00 w Kaplicy pw. św. Anny na cmentarzu. Po Mszy św. procesja z modlitwą za zmarłych. Po procesji będzie możliwość poświęcenia nowych nagrobków oraz pomników.
 6. We czwartek , Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 10.00 w Kaplicy św. Anny  (za zmarłych Polecanych w Wypominkach oraz Zmarłych Parafian). Po  Mszy św. procesja żałobna wraz z Różańcem. Dla wszystkich pracujących poza rolnictwem Msza św. w Kościele o godz. 16.30.
 7. W I Piątek miesiąca Msza św. o godz. 8.00 w kościele oraz 16.30 w kaplicy św. Anny. Po Mszy św. różaniec za zmarłych.
 8. W sobotę , I miesiąca, Msza św. w Kaplicy św. Anny o godz. 16.30. Po niej Różaniec.
 9. W niedzielę , I miesiąca , Msza św. o godz. 12.00 na cmentarzu. O godz. 11.30, przed Mszą św.,  różaniec w kaplicy św. Anny.
 10. Przypominam, iż za każdorazowe nawiedzenie cmentarza w czasie oktawy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; tzn. stan łaski, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św.
 11. Zachęcam do nabywania zniczy caritasu oraz kalendarzy naszego WSD w Drohiczynie. Cena 5 zł.
 12. Na ołtarzach oraz stoliku leżą nowo przygotowane kartki wypominkowe z wizerunkiem naszego Kościoła oraz danymi adresowymi. I jeśli ktoś sobie życzy, aby za zmarłych z jego rodziny modlitwa trwała przez poł roku czy rok, zaznacza to w odpowiedniej kratce. Jeśli chce tylko jednego wspomnienia zmarłych , niech to także zaznaczy. W jedną niedzielę każdego miesiąca będziemy sprawowali Msze św. za polecanych w wypominkach oraz przypominali imiona zmarłych z naszych rodzin. Obowiązkowo wpisujemy nazwisko i imię zamawiającego oraz miejscowość. W Tołwinie oraz Żurobicach będą one również wspominane w jedną z niedziel każdego miesiąca.
 13. Podczas spotkania Delegatów w zeszłą Niedzielę Rada Parafialna podjęła następujące uchwały: a) zaakceptowała z aprobatą kandydaturę p. Henryka Orzepowskiego na stanowisko kościelnego Parafii pw. św. Trójcy w Dziadkowicach. P. Henryk będzie pełnił także funkcję grabarza. O każdym pogrzebie informujemy go bezpośrednio telefonicznie lub osobiście. Żaden Zakład pogrzebowy ani Zakład Produkcji Pomników nie ma prawa wejścia na teren cmentarza bez jego zgody. On posiada także klucze do bram cmentarnych. Ustalono także sposób wynagradzania p. kościelnego pełniącego funkcję grabarza. Jeśli Rodzina zdecyduje się na kompleksowe korzystanie z usług Zakładu Pogrzebowego (tzn. kopanie grobu, podnoszenie płyty, etc.), może to uczynić po uprzednim opłaceniu 300 zł p. Grabarzowi. Składka roczna dla p. kościelnego  wynosi  po 35 zł od Rodziny w Parafii a w Żurobicach  i Tołwinie po 25 zł. Będzie zbierana w poszczególnych miesiącach , po uprzednim podwójnym ogłoszeniu. Jeśli kogoś w dniu zbierania nie będzie w domu, przed upływem końca miesiąca  jest zobowiązany do uregulowania jej indywidualnie. Jeśli tego nie uczyni, da jasny znak, że nie chce przynależeć do Wspólnoty Parafialnej w Dziadkowicach. Rada Parafialna ustaliła także kwotę 450 zł za usługę kompleksową przy pogrzebie (300 zł cmentarz + 150 zł kościół). Rada Parafialna potwierdziła opłatę ślubną 150 zł dla P. Kościelnego i 250 zł dla p. Organisty. Przy Chrzcie zwyczajowo składamy ofiarę dobrowolną. Zadaniem p. Kościelnego jest także utrzymywanie w czystości kościoła, otoczenia oraz terenów należących do Parafii pw. Trójcy św. b) Rada Parafialna potwierdziła  obowiązywalność uiszczenia składki rocznej w wysokości 100 zł na cele inwestycyjne od dorosłej, pracującej i mieszkającej na terenie Parafii osoby. Żadna Wspólnota Wiejska nie jest od tej rocznej składki zwolniona. Każda dorosła osoba jest zobowiązana złożyć także 10 zł na wywóz śmieci z cmentarza. C) ze względu na wzrost o 20 % kosztów wywozu śmieci , Rada Parafialna ustaliła kwotę 120 zł od Rodziny przy okazji pogrzebu na wywóz śmieci. D) Rada Parafialna podjęła także decyzje inwestycyjne na rok 2018: renowacja i złocenia ołtarzy bocznych w kościele, renowacja dzwonnicy oraz izolacja sufitu kościoła watą szklaną.
 14. Jutro ,30 października o godz. 9.30, będzie można wspomóc misjonarzy polskich. W jaki sposób? Jeśli ktoś ma zużyty sprzęt elektroniczny , baterie , itd., stare radia, telewizory, etc. Niech je przywiezie. Zysk ze sprzedaży tego sprzętu zasili fundusz pomocy polskim misjonarzom.
 15. W Uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich zebrana taca będzie przeznaczona na remont organów w naszej Parafii.
 16. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie z Dziećmi przed I Komunią św. i ich Rodzicami.

Intencje mszalne w Dziadkowicach w dniach 30.10-05.11.2017 r.

PONIEDZIAŁEK 30.10

16.00 + Weronikę, Ludwika, Teresę, Teklę, Stanisława Dziewińskich zm. z r. Lewoniuków – zam. p. Jan Dziewiński Kąty

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma – zam. p. Barbara Borzym Brzeziny

16.30 + Dariusza Szmurło (2 r) – zam. Rodzina


WTOREK 31.10

16.00 + Kazimierza, Janinę, Mieczysława, Bronisławę i Józefa Brzezińskich, Adelę, Stefana Żołyńskich, Alfonsa i Genowefę Wodyńskich – zam. p. Wacław Brzeziński Piotrowo Trojany

 16.30 + Zakończenie Greg. Stanisława Borzym

16.30 + Przemysława Niewiarowskiego – zam. rodzina


ŚRODA 01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

9.00 + Bronisławę, Zygmunta, Apolonię, Czesława, Helenę, Kazimierę,          Walentynę, Leonarda, Joannę, Andrzeja, Annę, Mariannę, Grzegorza z r.        Lachowskich, Galeckich, Niewiarowskich, Piotrowskich, Borzymów –     zam. p. Łucja Niewiarowska Piotrowo Trojany

11.00 + Za zmarłych parafian na Cmentarzu


CZWARTEK 02.11 – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

10.00 + Wypominkowa za zmarłych.

16.30 + Mariannę, Zygmunta Zaręba, Janinę i Jana Kosińskich – zam. p.       Janina Zaręba Kąty


PIĄTEK 03.11 – Pierwszy piątek miesiąca

 8.00 + Mariannę, Alinę, Henryka, Franciszka – zam. p. Wincenty         Jakubiak Dziadkowice

16.30 Dziękczynna z okazji 8 r. urodzin Dominiki o zdrowie, Boże bł. dla Partyka – zam. rodzice

16.30 + Za zm. z r. Orzepowskich, Ciepłuchów, Królów – zam. p. Krystyna Król Korzeniówka


SOBOTA 04.11 – wsp. św. Karola Boromeusza

 16.30 + Annę, Michała Malinowskich, Aleksandrę i Feliksa Borzym,    Bolesławę i Seweryna Borzym, Julię i Władysława Młynarskich – zam.           wnuczka

16.30 + Jadwigę, Edwarda, Paulinę, Felicję, Karola, Zygmunta,   Stanisława, Teresę, Wincentego Bukraba i zm. z r. Miłkowkskich – zam. p. Marianna Miłkowska


NIEDZIELA 05.11 – XXXI Niedziela Zwykła

  9.00 + Za zm. z r. Smorczewskich, Niewińskich, Moczulskich,    Kryńskich, Rybałtowskich – zam. Grażyna Smorczewska Siekluki

 12.00 Za parafian na cmentarzu

Intencje w Dziadkowicach w dniach 23-29 października 2017 r.

PONIEDZIAŁEK 23.10

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma – zam. p. Barbara Borzym Brzeziny

16.30 + Stanisławę, Mariana, Tadeusza zm. z r. Mioduszewskch, Słowatyckich, Nowakowskich, Szmurłów – zam. p. Cecylia Nowakowska Piotrowo Trojany


WTOREK 24.10

15.00 Zakończenie nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w Piotrowie Krzywokołach

         16.30 + Greg. Stanisława Borzym

16.30 + Florentynę, Jana Łukaszewicz zm. z r. Łukaszewiczów – zam. p.       Franciszek Łukaszewicz Biszewo


ŚRODA 25.10

         16.30 + Greg. Stanisława Borzyma

16.30 + Scholastykę, Józefa, Henryka zm. z r. Lipińskich – zam. p. Hieronima Olszewska Zaręby


CZWARTEK 26.10

+ Greg. Stanisława Borzyma (poza parafią)

16.30 + Franciszka, Annę, Jana, Martę, Władysława, Jadwigę, Rozalię,         Annę, Mieczysława zm. z r. Malinowskich – zam. p. Wiktoria Kryńska           Lipiny


PIĄTEK 27.10

16.30 + Mariannę, Jana, Czesława, Tadeusza, Antoniego, Jana – zam. p. Stanisław Tarasiuk

+ Greg. Stanisława Borzyma (poza parafią)


 SOBOTA 28.10 – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

+ Greg. Stanisława Borzyma (poza parafią)

         16.00 Dziękczynno – błagalna za opiekę nad dziećmi z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo – zam. rodzice

16.30 + Egz. Tomasza Kowalskiego – zam. rodzice


NIEDZIELA 29.10 – XXX Niedziela Zwykła

          9.00 + Greg. Stanisława Borzyma

         12.00 Za parafian

14.00 Siekluki + Za zm. z r. Piotrowskich, Kryńskich, Tołwińskich – zam. p. Henryka Piotrowska Siekluki

Ogłoszenia na XXIX Niedzielę Zwykłą 22 października 2017 r.

 1. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone dziś na tacę z przeznaczeniem na misje Kościoła. Za tydzień podam zebraną sumę.
 2. W zeszłą niedzielę zebraliśmy na tzw. tacę inwestycyjną 2122 zł 52 gr. Serdeczne „Bóg zapłać” w imieniu naszej Wspólnoty.
 3. Składkę roczną przekazali Parafianie z następujących miejscowości: Tołwin, Zaręby, Brzeziny Niedźwiadki. Dziękuję w imieniu Parafii.
 4. Składam serdeczne podziękowanie tym Wspólnotom, które przewodniczyły modlitwie różańcowej w zeszłym tygodniu. W najbliższym rozważania poprowadzą: poniedziałek – Zaręby – tajemnice radosne; wtorek – Żurobice Wieś – tajemnice bolesne; środa – Żurobice Kolonia-tajemnice chwalebne; czwartek – Róża Męska pw. św. Józefa – tajemnice światła; piątek – KŻR Kąty- tajemnice bolesne; sobota – KŻR Dziadkowice – tajemnice radosne; niedziela – Róża Rodziców pw. św. Anny – tajemnice chwalebne.
 5. W przyszłą niedzielę zmianka Róży Rodziców św. Anny  i Róży Męskiej św. Józefa po Nabożeństwie Różańcowym po Mszy św. o godz. 9.00.
 6. Zachęcam do nabywania zniczy caritasu oraz kalendarzy naszego WSD w Drohiczynie. Cena 5 zł.
 7. Na ołtarzach oraz stoliku leżą nowo przygotowane kartki wypominkowe z wizerunkiem naszego Kościoła oraz danymi adresowymi. I jeśli ktoś sobie życzy, aby za zmarłych z jego rodziny modlitwa trwała przez poł roku czy rok, zaznacza to w odpowiedniej kratce. Jeśli chce tylko jednego wspomnienia zmarłych , niech to także zaznaczy. W jedną niedzielę każdego miesiąca będziemy sprawowali Msze św. za polecanych w wypominkach oraz przypominali imiona zmarłych z naszych rodzin. Obowiązkowo wpisujemy nazwisko i imię zamawiającego oraz miejscowość. W Tołwinie oraz Żurobicach będą one również wspominane w jedną z niedziel każdego miesiąca.
 8. Dziś po Mszy św. o  godz. 9 spotkanie Rady Parafialnej.
 9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefa Kosza z Kątów. Przeżył 84 lata. Rodzinie przekazujemy wyrazy  współczucia. Pomódlmy się za śp. Józefa.

Intencje w Dziadkowicach w dniach 16-22 października 2017

PONIEDZIAŁEK 16.10 – wsp. św. Jadwigi Śląskiej

16.00 Dziękczynno – błagalna za zdrowie i błogosławieństwo w    małżeństwie i rodzinie

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma – zam. p. Barbara Borzym Brzeziny

16.30 + Jadwigę, Tadeusza Jaszczołt zm. z r. Jaszczołtów – zam. rodzina

 

WTOREK 17.10- wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego

  16.30 + Greg. Stanisława Borzym

16.30 + Ryszarda Rutkowskiego, Teresę Żero, Stanisławę, Aleksandra  Drabiuków i zm. z rodziny – zam. Barbara Rutkowska

 

ŚRODA 18.10 – święto św. Łukasza Ewangelisty

 16.30 + Greg. Stanisława Borzyma

16.30 + Annę, Zygmunta, Anielę – zam. Olimpia Piotrowska Siekluki

 

CZWARTEK 19.10

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma

16.30 + Jana Kryńskiego (r), Antoniego Kryńskiego

 

PIĄTEK 20.10 – wsp. św. Jana Kantego

16.00 Dziękczynno – błagalna za Angelikę, Grzegorza o  błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

16.30 + Henryka Niewińskiego (30 r), zm. z r. Niewińskich – zam. siostra      Regina

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma

 

SOBOTA 21.10 – wsp. bł. Jakuba Strzemię

16.00 Dziękczynno – błagalna w 30 r. ślubu Elżbiety i Antoniego  Moczulskich – zam. dzieci z rodzinami

16.00 + Stanisławę Dobrogowską (1 r) – zam. syn z rodziną

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma

16.30 + Franciszka, Janinę, Stanisława z r. Niewiarowskich Płonowskich, Smorczewskich i Piotrowskich – zam. rodzina z Wojeńca

 

NIEDZIELA 22.10 – XXIX Niedziela Zwykła

   9.00 + Greg. Stanisława Borzyma

   12.00 Za parafian

Ogłoszenia na XXVIII Niedzielę Zwykłą 15 października 2017

 1. Serdeczne „Bóg zapłać tym, którzy wsparli Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebraliśmy w zeszłą niedzielę do puszek 1089, 32 grosze.
 2. Dziękuję w imieniu Wspólnoty za ofiary złożone dziś na tacę inwestycyjną. Za tydzień podam sumę zebraną.
 3. „Bóg zapłać” Mieszkańcom Żurobic Wsi za przekazanie składki rocznej w wysokości 800 zł na remont organów w Kościele Parafialnym. Przekazali oni także kwotę na wywóz śmieci oraz utrzymanie kościoła. Dziękuję również za składki w Kątów oraz Biszewa.
 4. Serdecznie dziękuję tym Wspólnotom, które odpowiedziały na zaproszenie Matki Najświętszej, prowadzili Nabożeństwo Różańcowe oraz w nim uczestniczyli. Maryja , Matka Jezusa, zaprasza w najbliższym tygodniu do wspólnej modlitwy następujące Wspólnoty: Poniedziałek – Siekluki Kolonia – tajemnice radosne, Wtorek – Tołwin – tajemnice bolesne, Środa – Wiercień Duży – tajemnice chwalebne, Czwartek – Wiercień Mały – Tajemnice Chwalebne, Piątek – Wojeniec – tajemnice bolesne, Sobota -KSM i młodzież , Niedziela – ZESPÓŁ KALINA – tajemnice chwalebne. To szczególny błogosławiony czas i bezpośrednie zaproszenie w 100 lecie OBJAWIEŃ W FATIMIE.
 5. Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za zmarłych, za tych, którzy odeszli z naszej Wspólnoty, z naszych Rodzin. Wśród różnych rodzajów pamięci szczególne miejsce zajmuje modlitwa wypominkowa. Chciałbym, aby nasza modlitwa wypominkowa trwała nie tylko przez oktawę po Uroczystości Wszystkich Świętych, ale była kontynuowana przez cały rok. Zatem na wzór innych Parafii , takich jak Siemiatycze, Ostrożany, Perlejewo i inne, chcemy modlić się wypominkami oraz sprawować Msze św. za polecanych w Wypominkach co miesiąc przez rok. Na ołtarzach oraz stoliku leżą nowo przygotowane kartki wypominkowe z wizerunkiem naszego Kościoła oraz danymi adresowymi. I jeśli ktoś sobie życzy, aby za zmarłych z jego rodziny modlitwa trwała przez poł roku czy rok, zaznacza to w odpowiedniej kratce. W jedną niedzielę każdego miesiąca będziemy sprawowali Msze św. za polecanych w wypominkach oraz przypominali imiona zmarłych.  Zamawiając wypominki jednorazowe składamy ofiarę dobrowolną, półroczne -średnia ofiara przy zamówieniu jednej mszy św, roczne – średnia ofiara dwóch mszy św. Dla każdej osoby ofiara oznacza co innego. I niech w tej kwestii czuje się zupełnie wolny.
 6. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na dzieła misyjne Kościoła. Podam sumę zebraną.

Intencje mszalne w Dziadkowicach w dniach 09-15.10.2017 r.

PONIEDZIAŁEK 09.10 – wsp. bł. Wincentego Kadłubka

         16.00 O zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej Ostrożańskiej dla Aliny i        Stanisława Mularczuk – zam. dzieci z rodzinami

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma – zam. p. Barbara Borzym Brzeziny

16.30 + Eugeniusza Michnowskiego i Nadzieję Korneluk – zam. dzieci


WTOREK 10.10

         16.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty – zam. rodzice

         16.30 + Greg. Stanisława Borzym

16.30 + Stanisława, Janinę, Mariana z r. Miłkowskich – zam. p. Teresa                        Porzezińska Zaręby


ŚRODA 11.10

   16.30 + Greg. Stanisława Borzyma

16.30 + Franciszka (2r.), Stanisława, Felicję, Kazimierza, Zofię,                Waldemara – zam. p. Dorota Bakunowicz Dziadkowice


CZWARTEK 12.10

  16.00 + Romana Tararuj (30 dz.) – zam. rodzina

16.30 + Greg. Stanisława Borzyma

16.30 + Egz. Stanisława, Scholastykę, Wincentego, Antoniego,   Stanisława, Walentynę, Stanisława, Marka z r. Niewiarowskich,   Płonowskich i Piotrowskich – zam. p. Teodozja Niewiarowska Wojeniec


PIĄTEK 13.10 – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego

   16.00 + Władysławę i Franciszka zm. z r. Korzeniewskich i Zarębów – zam. p. Tomasz Korzeniewski Zaręby

16.00 + Witolda Łopuskiego zm. z r. Łopuskich – zam. rodzina

19.00 Do Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie, Boże bł. dla Zosi w 2 r. urodzin – zam. dziadkowie

19.00 + Greg. Stanisława Borzyma


 SOBOTA 14.10

         16.00 + Egz. Feliksa Zarębę – zam. p. Halina Zaręba Zaręby

16.00 Dziękczynno – błagalna w 80 r. urodzin p. Haliny Brzezińskiej –           zam. córka z zięciem

         16.30 + Greg. Stanisława Borzyma


18.00 Ślub Diany i Dariusza

18.30 Msza św. w Tołwinie


 

NIEDZIELA 15.10 – XXVIII Niedziela Zwykła

          9.00 + Greg. Stanisława Borzyma

         12.00 Za parafian

Ogłoszenia na XXVII Niedzielę Zwykłą 08 października 2017 r.

 1. Serdeczne „Bóg zapłać” tym, którzy dziś wesprą Dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia. Za tydzień podam  zebraną sumę.
 2. Serdecznie dziękuję Wspólnotom, które przewodniczyły nabożeństwom różańcowym w zeszłym tygodniu. W najbliższym tygodniu prosimy, aby nabożeństwom przewodziły następujące Wspólnoty. Poniedziałek – Lipiny-tajemnice radosne; wtorek – Malinowo- tajemnice bolesne; środa- Piotrowo Krzywokoły-tajemnice chwalebne; czwartek – Piotrowo Trojany – tajemnice światła; piątek – Siekluki Wieś – Nabożeństwo Fatimskie- tajemnice bolesne (zapraszamy też do uczestnictwa Kolonię), sobota-Nauczyciele i Pracownicy Edukacji – tajemnice radosne. W niedzielę – Schola z Panem organistą – tajemnice chwalebne.
 3. W piątek ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Msza św. o godz. 19.00 a po niej różaniec przed Figurą Matki Bożej Fatimskiej. w tym Nabożeństwie Różańcowym zainaugurujemy Wspólnotę Modlitewną naszych Najmłodszych – Dzieci Fatimskie. Dzieci modlą się za swoich Rodziców, Dziadków, Rodzeństwo oraz tych, którzy modlitwy potrzebują. Oczywiście mszy św. o godz. 16.30  w piątek nie będzie!
 4. W sobotę w sposób szczególny modlimy się za nauczycieli oraz pracowników edukacji z racji św. Edukacji Narodowej. Niech Bóg im błogosławi w realizacji ich powołania.
 5. W przyszłą niedzielę nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o godz. 9.00.
 6. Msza św. niedzielna w Tołwinie będzie sprawowana w sobotę, 14 października, o godz. 18.30. Ksiądz wikariusz Piotr wyjeżdża do Diecezji Siedleckiej, aby głosić Słowo Boże na opuście.  Msza św. w Żurobicach w niedzielę o godzinie 10.30!!!!!
 7. Gorąco zachęcam do wyjazdu zorganizowanego na FILM „Dwie Korony” do jednego z kin białostockich. Wyjazd ok. godz.13.00 w przyszłą niedzielę. Gorąco zachęcam wszystkich a szczególnie mieszkańców Tołwina. Jest to bowiem fabularny film z nieznanymi dotąd fragmentami żywota św. Maksymiliana Marii Kolbe. Seans będzie zarezerwowany jedynie dla Grupy z Parafii Dziadkowice oraz Parafii Osmola. Zapisy w zakrystii.
 8. W przyszłą niedzielę, trzecią miesiąca, taca jest przeznaczona na cele inwestycyjne. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy troszczą się o swoją Parafię w rożnej formie poprzez modlitwę i ofiarę.